Klima, Teknologi

Publisert: 13.10.2020

Norge trenger flere grønne ben å stå på. Landbruksteknologi kan være et av dem

Norge trenger flere grønne ben å stå på, og revolusjonerende ny landbruksteknologi kan være et av dem. Foto: Aurora Hannisda/Differ Media

Publisert: 13.10.2020

I dag er norsk velferd helt avhengig av olje og gass. - Det vil ikke vare i det uendelige. Vi trenger nå flere grønne ben å stå på. Revolusjonerende ny landbruksteknologi kan være et av dem, sier fagsjef for forskning og innovasjon i Norsk Landbrukssamvirke, Åge Klepp.

Norge har skapt eventyrlig rikdom basert på naturressurser som olje og gass. Men, mye tyder på at oljefesten begynner å dabbe av.

– Olje- og gassrelatert industri opplever lave priser og lav etterspørsel. Det er lite trolig at denne trenden kommer til å snu, mener fagsjefen.

Sammen med Norges Bondelag har Norsk Landbrukssamvirke bedt Regjeringen Solberg om å sette i gang en storstilt og målrettet satsing på grønn landbruksteknologi.

– Landbruksteknologi er selvsagt ikke hele svaret på omstillingen av norsk industri. Men det er ikke tvil om den kompetansen som leverandørindustrien besitter også kan brukes til å utvikle gode norske landbruksteknologibedrifter, sier han.

Les mer: En storstilt satsing på landbruksteknologi må skje nå

Teknologi med utgangspunkt i det norske landbruket

Norge kan allerede vise til selskaper som er ledende innen sitt felt innen ny landbruksteknologi.

Alle selskapene har bygd opp sin teknologi med utgangspunkt i norsk landbruk.

– I Norge har vi mye utmark og har derfor bygd opp selskaper innen revolusjonerende, ny beiteteknologi. NoFence gjør fysiske gjerder overflødige, og GPS-teknologi har gjort det mulig å holde oversikt over dyra på beite med selskaper som FindMy, sier Klepp.

Les mer: Økt eksport av landbruksteknologi betyr flere norske arbeidsplasser

Norge kan allerede vise til selskaper som er ledende innen sitt felt innen ny landbruksteknologi, blant annet Saga Robotics som har utviklet landbruksroboten Thorvald. Foto: Julie Lillesæter/Differ Media

En sensor på havets bunn kan fungere på åkern

Fagsjefen mener det vil være katastrofalt om vi ikke klarer å utnytte den unike kompetansen vi har i Norge til å utvikle nye industrier.

– Fungerer en sensor og en robot på havbunnen er det mye som tyder på at den teknologien også kan overføres til neste generasjons landbruksmaskin, sier Klepp.

Flere av de store tekniske miljøene som står bak løsninger til oljebransjen ser nå til nettopp landbruket for å utnytte kompetansen sin og skape nye muligheter.

Les mer: Intelligente roboter inntar slaktelinja i norsk matindustri

Sintef satser på utvikling av teknologi til landbrukssektoren

En av dem er det ledende kompetansemiljøet Sintef i Trondheim som har opprettet en egen avdeling for utvikling av teknologi til mat- og landbruksindustrien.

– Sintef ser også at norsk industri og økonomi står overfor store omstillinger. De har satt i gang en konsernsatsing på landbruk. Sintef mener at Norge er godt posisjonert til å ta en tydeligere rolle som produsent av landbruksteknologi, sier Klepp.

Innovasjon kan styrke markedsposisjon for norsk mat
Fagsjefen mener en satsing på landbruksteknologi handler om mer enn bare økt verdiskaping og nye arbeidsplasser.

– En satsing på grønn teknologiutvikling i landbruket vil kunne styrke norsk selvforsyning, fremtidig markedsposisjon til norsk mat gjennom blant annet å levere på økte forventninger til bærekraftig produsert mat, avslutter han.

Les mer: Sintef jobber for økt automatisering i landbruket