Teknologi

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 12.10.2017

Ny norsk beiteteknologi kan revolusjonere hele landbruket

Geiter er fine dyr, men de krever høye gjerder for å utnytte beiteområdene. Med det virituelle gjerdet til NoFence kan beitedyr som geita utnytte utmarka mye bedre. Foto: Øyvind Heen

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 12.10.2017

Det virtuelle gjerdet til NoFence kan revolusjonere hele landbruksnæringen.

– I Norge er kun 3 % av landarealet som er dyrka mark. Det betyr at det er enorme ressurser i utmarka som ikke blir brukt, sier Oscar Hovde Berntsen, gründeren bak det virtuelle gjerdet NoFence.

Den beste måten å bruke utmarka på er beiting, men gjerder er kostbart å sette opp og ikke minst å vedlikeholde.

Med det virtuelle gjerdet til det norske selskapet NoFence kan bonden utnytte beiteområdene sine, samtidig som hun slipper å bruke tid og ressurser på å vedlikeholde gjerdene.

– Med vår teknologi kan bonden utnytte ressursene på gården slik at det blir mat av det, sier Hovde Berntsen.

Hva er et virtuelt gjerde?

Et virtuelt gjerde er et gjerde som ikke er satt opp fysisk, men som kun eksisterer digitalt. Bonden tegner opp et kart via en applikasjon som beitedyrene skal holde seg innenfor.

-Vi henger en elektronisk bjelle på geita. Går den ut av beiteområdet sitt så får de en advarsel, da begynne bjella å pipe. Går de ikke tilbake så får de et lite strømstøt, sier han.

Systemet er basert på GPS og SIM-kort som vi finner i en vanlig mobiletelefon.

Systemet sier fra om geita ikke har det bra

Den elektroniske bjella til NoFence kan brukes til mer enn bare å holde beitedyrene innenfor et visst område.

– Hvis bjella registrerer at geita beveger seg, men ikke beveger seg på GPS kan det bety at geita sitter fast. SIM-kortet viser bonden hvor geita er og bonden kan hjelpe til, sier Hovde Bertnsen.

Bjella melder også fra om dyret kan være skadet, har rømt eller blitt tatt av et rovdyr.

NoFence åpner for nye måter å tjene penger for bonden

Hovde Bertnsen mener virtuelle gjerder ikke bare er bra for matproduksjon, men at produktet også åpner for nye inntjeningsmodeller for bonden.

Mange ulike aktører har utfordringer med gjengroing av utmarka.

– Bonden kan bli en entreprenør som kan tjene penger på å rydde utmark. For eksempel kan et kraftmarked leie geiter som kan holde krattskogen unna strømledningene. Det er en ny måte å tjene penger på som vi nå åpner for, sier Hovde Berntsen

Teknologien kan revolusjonere landbruket globalt

COM4 er selskapet som leverer teleteknologien bak NoFence.

– Landbruksnæringen er kanskje ikke det første man tenker på når man tenker på Internet of Things, men det NoFence gjør her kan revolusjonere hele landbruksnæringen, sier administrerende direktør i COM4, Stein A Larner.

I første omgang er NoFence utviklet for geiter, men det er satt i gang prosjekter for bruk på storfe også.

Uansett har det stort potensial. Bare i Norge lever det ca 60 000 geiter fordelt på 600 gårdsbruk, og geit er et populært husdyr i resten av verden, særlig i Midtøsten, Australia og i Afrika.

– Vi er først i verden med et sånt produkt! Mange mener den vil revolusjonere landbruket på verdensbasis, sier Hovde Bertsen.

 

Se video