Teknologi

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 26.06.2017

Norsk landbruk kan bli fri for plantevernmidler

Utstyrt med avanserte kamera og sensorer kan landbruksroboten Asterix redusere bruk av plantevernsmiddel med 95 prosent! Foto: Julie Lunde Lillesæter

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 26.06.2017

Nå kommer landbruksroboter som kan redusere bruk av plantevernmidler med 95 prosent! Det er bra for bonden, matjorda og vi som skal spise maten.

På tide å gi slipp på enkelte arbeidsoppgaver

Professor ved NMBU, Pål Johan From, mener luking og sprøyting er oppgaver som bøndene fint kan gi fra seg til autonome maskiner med langt bedre presisjon enn dem selv, nemlig landbruksrobotene.

– Avanserte kameraer og sensorer installert på landbruksroboter kan identifisere ulike vekster og skille mellom matplanter og ugress. Dette betyr at roboten kan luke vekk eller sprøyte ugresset, men la matplanten stå i fred, sier From.

Robotene er autonome og går av seg selv, 24 timer i døgnet 365 dager i året.

Les mer: Nå kommer robotene på jordene!

Roboter kan redusere bruken av plantevernsmiddel med 95 prosent

Det norske teknologiselskapet Adigo har utviklet en landbruksroboten Asterix. Roboten sprøyter kun plantevernsmidler på ugresset, uten å treffe verken bakken eller matplanten.

– Vår sprøyteteknologi gjør det mulig å sprøyte enkeldråper med plantevernsmiddel kun på ugresset. Det vil redusere bruken av plantevernmiddel betraktelig, opp mot 95 prosent, sier Trygve Utstomo, gruppeleder for robotikk i Adigo.

Adigo ble nominert til Norsk Landbrukssamvirkes Innovasjonspris for utviklingen av Asterix. Se nominasjonsvideo:

Norge bør bli et foregangsland innen landbruksrobotikk

Professor Pål From mener Norge bør bli et foregangsland innen landbruksrobotikk. Ikke bare fordi norske bønder allerede er teknologikyndige, men fordi arbeidskraft i Norge koster mye og vi har mange små bruk.

– Vi har behov for mindre og billigere landbruksmaskiner for å fortsette drift også på mindre bruk, sier From.

Les mer: Roboter kan revolusjonere det norske landbruket

Roboter kan produsere sunnere mat

Arve Gladheim er usikker på om norsk landbruk blir 100 prosent økologisk, men tror at landbruksroboter i stor grad vil bidra til mindre bruk av gjødsel og plantevernmiddel.

– Om roboter vil bidra til å gjøre frukt- og grøntproduksjon mer økologisk er jeg usikker på, men ved bruk av GPS som presisjonsverktøy vil en klare å bruke gjødsel og plantevern mye mer effektivt og målrettet. Dette vil bidra til mindre avrenning og forurensning, og faren for restmidler i sluttprodukter blir mindre, sier Gladheim.