Klima, Teknologi

Publisert: 13.10.2020

Norsk landbruksteknologi kan redusere klimagassutslipp fra det globale landbruket

Med ny norsk teknologi innen gjødselhåndtering kan de globale klimagassutslippene reduseres betraktelig. Foto: iStock

Publisert: 13.10.2020

I Norge vokser det frem mange spennende nye teknologibedrifter innen landbruksteknologi. - Lykkes disse bedriftene internasjonalt, så kan de bli vesentlige bidragsytere til lave klimagassutslipp fra landbruket globalt, sier fagsjef for forsknings og innovasjon i Norsk Landbrukssamvirke, Åge Klepp.

Norges Bondelag har sammen med Norsk Landbrukssamvirke overlevert et forslag til Regjeringen om en stor satsing på utvikling av ny, norsk landbruksteknologi.

– Det er mange grunner til at en satsing på utvikling av landbruksteknologi er lurt. Det viktigste er det store potensiale for grønn verdiskaping i Norge, men at disse selskapene også kan bidra til å redusere klimagassutslipp globalt er vel heller ingen ulempe, sier fagsjefen.

Les mer: En storstilt satsing på landbruksteknologi må skje nå

Det globale landbruket slipper ut mer enn det norske 

I Norge står landbruket for omtrent 8 prosent av utslippene. Men, det globale landbruket kan ikke vise til like gode tall.

– Globalt står landbruket bak omtrent 14 prosent av utslippene. Det betyr at vi kan bidra til å redusere utslippene fra landbruket globalt så kan det utgjøre en stor forskjell, mener Klepp.

Les mer: Er norsk landbruk egentlig en klimaversting?

Kan det norske gründerselskapet N2 Applied bli landbrukets Tesla: Foto: Julie Lunde Lillesæter

Landbrukets Tesla er utviklet i Norge

Fagsjefen trekker frem Kongsbergselskapet N2Applied som et eksempel på et gründerselskap som bidra til reduserte klimagassutslipp.

– N2Applied har vist at de kan redusere utslipp fra husdyrgjødsel i et betydelig omfang. En undersøkelse fra et dansk melkebruk gir 28 prosent lavere klimagassutslipp med N2 Applieds teknologi, sier han.

Applied har i flere år testet løsningen sin, men har nå laget en maskin som er klar for et kommersielt marked.

– Om mange bønder utenfor Norges grenser kjøper maskinen fra N2 Applied, vil norsk utviklet teknologi utvilsomt bety kraftfulle kutt i utslippene fra verdens kjøtt- og melkeproduksjon. Det ville være veldig kult om N2 Applied blir landbrukets svar på Tesla, sier Klepp.

Les mer: Norsk landbruksteknologi kan redusere klimagassutslipp fra det globale landbruket

Etablerte norske samvirkebedrifter kan bidra i klimadugnaden

Fagsjefen trekker også frem noen mer etablerte selskaper som også kan bidra til betydelig utslippsreduksjon.

Det norske avlselskapet Geno ble etablert for rundt 100 år siden, men er et av våre mest moderne selskaper som eksporterer husdyrgener til store deler av verden.

Nå forsker de på om det er mulig å avle frem ei melkeku som utnytter energien bedre og dermed slipper ut mindre metan.

– Lykkes Geno med forskningen sin kan avl alene redusere utslipp fra det norske landbruket med 10 prosent i løpet av en tiårs periode. Ettersom Geno eksporterer mye av genmateriale sitt kan vi også se for oss lignende bidrag internasjonalt, sier fagsjefen.

Les mer: Norsk husdyravl gjør melkekyr over hele verden mer klimavennlig

Klimagrisen er norsk og kan bidra internasjonalt

Norge står ikke bare bak klimakua, men kan også vise til klimagrisen.

I likhet med Geno eksporterer også det norske avlsselskapet innen gris, Norsvin, gener til store deler av verden.

Den norske slaktegrisen bruker i dag 80 kilo mindre fôr på å nå slaktevekta enn den gjorde for 50 år siden. En mer fôreffektiv gris betyr en mer klimavennlig kjøttproduksjon.

– Det at griserasene er fôreffektive har mye å si for klimagassutslippene i produksjonen. Når slaktegrisen bruker mindre fôr for å nå ønsket slaktevekt, så bidrar det til å redusere klimagassutslippene, forklarer fagsjefen.

Les mer: Den norske grisen er en skikkelig klimagris