Teknologi

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 26.10.2018

Salg av norsk frukt og grønt skal øke med 150 prosent ved hjelp av ny teknologi

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 26.10.2018

Den norske frukt- og grøntnæringen har et ambisiøst mål om å vokse med 150 prosent innen 2030. - For å nå målet er det helt avgjørende at norske produsenter får tilgang til ny teknologi tilpasset norske forhold, sier forsknings- og utviklingssjef i Gartnerhallen, Ellen Margrethe Hovland.

Hovland mener det er stor etterspørsel etter norsk frukt og grønt blant forbrukerne.

– Norsk frukt og grønt har mange fortrinn med lite bruk av plantevernmidler og kortreist produksjon. Vi tror at ny teknologi kan bidra til å forsterke fortrinnene og dermed øke konkurransekraften til norsk frukt, grønnsaker og bær, sier Hovland.

Hør podcast med Ellen Margrethe Hovland:

Ny teknologi må ut til bøndene

Gartnerhallen har nå tatt flere grep for å få fortgang på teknologiutviklingen.

– Skal vi lykkes med å utnytte markedspotensialet er det viktig at våre produsenter får tilgang til ny teknologi. Vi ønsker også at teknologimiljøene i Norge utvikler teknologi til norske forhold, sier Hovland.

Sommeren 2018 fikk Gartnerhallen støtte fra Grofondet til å opprette et Teknoforum. Produsentsamvirket er også medarrangør av landbruks- og teknologikonferansen LandTek 2018.

– De norske produsentene sitter ytterst på stolen og venter på å kunne ta i bruk de teknologiske hjelpemidlene så fort de blir tilgjengelige, sier hun.

Norge trenger spesialtilpassede løsninger

Ny teknologi til landbruket er i rivende utvikling, men i Norge har vi en spesiell topografi og klima som gjør at teknologi utviklet i utlandet ikke kan tas direkte i bruk.

– Utfordringen er å finne de teknologiske mulighetene som sørger for økt norsk verdiskaping. Vi trenger løsninger tilpasset den norske størrelsen på jordene, bratte produksjonsarealer og lysforhold som skiller seg fra resten av verden, forklarer Hovland.

Utfordringen framover er å finne teknologiske løsninger tilpasset det norske landskapet og klimaet. Foto: iStock

Ny teknologi kan gi flere sorter

Ny teknologi vil ikke bare forbedre og øke produksjonen på eksisterende sorter som produseres i Norge, men kan også øke muligheten for å produsere flere sorter, tror Hovland.

– Med ny teknologi som presisjonslandbruk, produksjon i tunnel og vertikal produksjon vil det være mulig både å øke den eksisterende produksjonen og produsere helt nye typer frukt og grønt i Norge, sier hun.

En produsent i Vestfold tester ut dyrking av søtpotet for første gang i Norge nå i disse dager.

Norge har gode forskere og teknologiutviklere

I Norge har vi verdensledende forskere og utviklere av landbruksteknologi. Det må vi utnytte enda bedre, mener Hovland.

Ved NMBU er forskere i gang med å utvikle en robotisert jordbærplukker til den selvkjørende landbruksroboten Thorvald.

Forskere ved Senter for presisjonsjordbruk på NIBIO Apelsvoll utvikler droner som fotograferer jordene og deretter sender informasjon om hvor mye gjødsel som trengs direkte til traktoren som skal gjødsle.

Roboter og droner er eksempler på hjelpemidler som skal bidra til ås tyrke det norske landbrukets fortrinn i årene framover.

Produksjon må samkjøres med markedets etterspørsel

Utviklingssjefen mener at det vil kreve felles innsats i hele verdikjeden om vi skal lykkes med å øke frukt- og grøntproduksjonen i Norge.

– Det er viktig at produksjonen samsvarer med det forbrukere og marked etterspør, sier hun.

Også her vil teknologi kunne være en løsning.

– Analyser av store datamengder gjør det lettere å forutsi produksjonsvolum og modningstidspunkt, og dermed få et bedre samspill mellom produksjon og marked, sier Hovland.

Sunne råvarer kan gi stor vekst

Det er flere faktorer enn ny teknologi som gjør at Hovland er optimistisk til at Gartnerhallen vil nå målet om 150 prosent vekst.

– Mer frukt, bær, grønnsaker og poteter er godt for helse vår. Det er få matvarer hvor vi kan si «jo mer, jo bedre». Det er nesten unikt for frukt og grønt, sier hun.

Trendundersøkelsen «Spisefakta» fra 2018 viser at norske forbrukere blir stadig mer opptatt av å velge norsk mat.

– Innen flere av sortene er det rom for økt norsk produksjon. Dette vil gi norske forbrukere tilgang til enda mer kortreist, sunn og trygg mat, samtidig som det bidrar til økt verdiskaping i Norge, avslutter Hovland.