Teknologi

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 04.07.2017

5 teknologier som vil dramatisk endre norsk landbruk

Vil man i fremtiden produsere mat i høyhus midt i byen? Foto: Plantagon/Sweco

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 04.07.2017

Ny teknologi har revolusjonert media-, bank-, hotell- og taxinæringen. Allerede nå ser vi konturene av teknologiutviklingen som vil effektivisere og endre landbruket.

Les mer: 5 trender som vil påvirke fremtiden til norsk landbruk 

Norsk Landbrukssamvirke har identifisert fem teknologier som vi tror vil dramatisk endre norsk landbruk i tiden som kommer.

1. Microsoft kan overvåke kua di hele døgnet

Sensorer har blitt billige, og det er nå mulig å måle løpende det meste som planter og dyr foretar seg.

Teknologiselskapet Microsoft har utviklet produkter som Conncected Cows som overvåker kua 24 timer i døgnet og gir beskjed om noe er galt.

Dyrs fôropptak og bevegelsesmønster vil bli kartlagt bedre enn tidligere, og disse dataene vil være til stor hjelp for bonden som raskere kan bistå hvis dyra er blitt skadet eller syke.

Utviklingen fra å anslå hvor langt vi har gått, til skrittellere, pulsklokker og FitBit med multisport-modus viser at teknologien har åpnet opp for registrering av både nyttige og unyttig biologiske data.

Les mer: Ny teknologi overvåker dyr og planter hele døgnet

2. Big data og kunstig intelligens kan gjøre norsk avl enda bedre

Evnen til å lagre og analysere store datamengder er i rivende utvikling. Kunstig intelligens gjør det mulig å finne sammenhenger i enorme datamengder som tidligere har vært vanskelig og ikke minst særdeles vanskelig å finne.

Selskapet bak maskinen IBM Watson har blant annet vist at det er mulig å løse kreftgåter ved å gjennomgå enorme datamengder hyperraskt og ut fra det beregne sannsynlighet for hvilken type kreft pasienten har.

Avlsarbeidet til de norske samvirkene Norsvin, Geno og Tyr er avhengig av gode data. I avlsarbeidet selekteres det for enhver egenskap man har gode data på og det er genetisk variasjon for egenskap i populasjonen. Jo mer presis dataene er, jo bedre arvbarhet.

Big data vil gi store muligheter til å forbedre både avlsarbeidet og øke den avlsmessige fremgangen.

Les mer: Ny teknologi gjør samvirke til et viktig konkurransefortrinn

3. Robotene inntar jordene

Norske bønder er allerede langt fremme på robotteknologi. Hver tredje liter norsk melk er melket med melkerobot. Nå gjør også robotene også sitt inntog på jordene, og med det gjør også presisjonslandbruket seg gjeldende.

En gruppe studenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har utviklet landbruksroboten Thorvald. Thorvald kan pløye, gjødsle, så, luke og høste helt av seg selv, 24 timer i døgnet. I tillegg er den fossilfri og veier kun en brøkdel av det traktoren gjør.

Lav vekt gjør at landbruksroboten unngår jordpakking, som er traktorens største utfordring. Vekt blir også viktig når klimaendringene fører til mer nedbør og tunge landbruksmaskiner blir ubrukelige i gjørma.

Landbruksroboter vil gi større avlinger, redusere kostnader, og sørge for mer effektiv tidsbruk for bonden. Samtidig vil klimagassutslipp både i form av fossile utslipp og lystgass kunne reduseres.

Les mer: Nå kommer robotene på jordet!

4. Avl på speed

Den nye bioteknologien Crispr er blitt kalt avl på speed. Ved hjelp av den nye bioteknologien kan man i prinsippet endre de genene man måtte ønske ved å fjerne, bytte ut eller legge til DNA.

Metoden er omstridt, men den har potensiale til å øke produktiviteten og gi en vesentlig bedre dyrevelferd. Den nye bioteknologien kan være en trussel for norsk avl dersom restriksjonene på å utnytte denne type teknologi er større i Norge enn i andre land.

Les mer: Avl på speed

5. Kan Oslo bli det nye matfatet?

Ny teknologi vil også muliggjøre nye produksjonsmetoder og produkter. I tillegg til dagens dyrkningsmuligheter vil det i fremtiden være mulig å benytte teknikker som vertikal og urban produksjon.

Et framtidsscenario kan være å dyrke salat over 7 etasjer inne i en skyskraper, midt i Oslo sentrum.

Allerede nå dyrker Tåsen Microgreens urter og salater i kjelleren på det gamle Landbrukets Hus på Grønland i Oslo ved hjelp av kunstig lys.

Meld deg på nyhetsbrev om landbruk og teknologi

Få nyheter om landbruk, teknologi og innovasjon direkte i din innboks ved å melde deg på nyhetsbrevet Landbruk + Tech:

Nyhetsbrev Landbruk + Tech