Teknologi

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 11.10.2017

Ny teknologi vil gi økt konkurransekraft for norsk landbruk

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 11.10.2017

Landbruket kan øke sin konkurransekraft ved å ta i bruk ny teknologi utviklet for norske forhold.

Mulighetene for norsk landbruk er store hvis vi tar i bruk ny teknologi, mener administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein.

– Men vi må sørge for at teknologien blir utviklet for norske forhold. Slik vil vi kunne styrke det norske landbrukets konkurransekraft, sier han.

Teknologi kan forsterke våre opparbeidede fortrinn

Norsk landbruk har opparbeidet seg en rekke konkurransefortrinn.

– Vi er knallgode på å produsere klimavennlig mat med god dyrevelferd og plantehelse. Samtidig bruker vi minimalt med medisiner og sprøytemidler, sier Hedstein.

I dag er selvkjørende landbruksroboter som kan drive jordarbeid med superhøy presisjon blitt en realitet.

Både Adigos Asterix og Yaras N-sensor er eksempler på presisjonsteknologi som i følge undersøkelser kan redusere behovet for gjødsel og plantevernmidler med opp til 95 prosent.

– Det betyr reduserte kostnader for bonden, men også sunnere og mer miljø- og klimavennlig mat. Det er viktig for konkurransekraften til norsk landbruk, mener Hedstein.

Landbruksroboten Asterix er utviklet sammen med norske gulrotprodusenter. Her testes roboten i laben. Foto: Julie Lunde Lillesæter.

Våtere og villere klima nødvendiggjør ny teknologi

Ny teknologi er ikke bare «kjekt å ha». På mange områder er det helt nødvendig å være i front på teknologiutviklingen.

Det så vi høsten 2017 hvor det våte klimaet har fikk store konsekvenser for norske bønder over hele landet.

To uker med regn midt i innhøstinga gjorde jordene for bløte for store maskiner.

– Høsten 2017 beviser at klimaendringene allerede utfordrer måten vi produserer mat på. Det haster med å få på plass nye løsninger som egner seg bedre i framtidens våtere klima, mener Hedstein.

Automatisering gir et bedre landbruk

Bedriftene som skal utvikle fremtidens landbruksteknologi er organisert NFEA – Norwegian Society of Electric and Automatic Control.

NFEA er en interesseorganisasjon for 200 bedrifter og forskningsinstitusjoner som har til felles at de utvikler, bruker eller leverer avanserte tekniske automatiseringsløsninger.

– Landbrukssektoren har etter min vurdering enda mye å hente på økt automatisering, sier daglig leder i foreningen, Karin Sundsvik.

Norsk Forening for Automatisering mener at norsk landbruk har mye å hente på økt automatisering. Melkebonde Marthe Bogstad inspiserer melkeroboten og ser alt går riktig for seg. Foto: Julie Lunde Lillesæter/Differ Media.

Sundsvik mener økt automatisering fører til et bedre samfunn, og et bedre norsk landbruk.

– Selvfølgelig gjelder dette først og fremst økonomisk for den enkelte bonde, men et like viktig bidrag til storsamfunnet er de effektene vi kan ta ut på HMS-området, helsegevinst for dyr og planter og miljøgevinsten for samfunnet som helhet, sier hun.

Teknologi + norsk landbruk = sant

Hedstein mener alt ligger til rette for at norsk landbruk kan øke sin konkurransekraft ved å ta i bruk ny teknologi.

– Norge er god på teknologi og vi er gode på landbruk. Nå må vi gripe mulighetene som ligger foran oss og forene disse to kreftene for å lage nye løsninger for økt konkurransekraft i landbruket, sier Hedstein.