Teknologi

Oppdatert: 13.10.2022

Publisert: 13.10.2020

Økt eksport av landbruksteknologi betyr flere norske arbeidsplasser

Over hele Norge etableres det nå nye innovative bedrifter innen norsk landbruksteknologi. Foto: Julie Lillesæter/Differ Media

Oppdatert: 13.10.2022

Publisert: 13.10.2020

Nå som oljealderen er på hell trenger Norge sårt nye industriarbeidsplasser i distriktene. - En satsing på ny, norsk landbruksteknologi er kindereggløsningen vi alle har ventet på – økt matproduksjon, reduserte utslipp og nye, grønne industriarbeidsplasser i distriktene, sier fagjsef i Norsk Landbrukssamvirke, Åge Klepp.

Over hele Norge etableres det nå nye innovative bedrifter innen norsk landbruksteknologi.

I Botnfjordøra utvikler selskapet NoFence virtuelle gjerder.

I bygda Svene utenfor Kongsberg starter nå et nytt industrieventyr innen gjødselforedling.

I Viken utvikles landbruksroboten Thorvald og det avanserte analyseverktøyet Mimiro som er eid av norske bønder.

– Felles for disse bedriftene er ikke bare at de er verdensledende innen sine nisjer og kan gjøre stor suksess internasjonalt, men at ingen av dem har hovedkontor i Oslo, sier fagsjefen.

Les mer: En storstilt satsing på landbruksteknologi må skje nå

I Viken utvikles landbruksroboten Thorvald og det avanserte analyseverktøyet Mimiro som er eid av norske bønder.. Foto: Aurora Hannisdal

Landbruksmaskinprodusenten Orkel har klart det internasjonalt

Et selskap som har vist at er det mulig å lykkes internasjonalt med landbruksteknologi er landbruksmaskinprodusenten Orkel.

– Teknologiselskapet Orkel ble etablert i 1949. Til tross for stor internasjonal suksess har selskapet fortsatt hovedkontor og produksjonslokaler i Orkdal, i Trøndelag, sier Klepp.

Orkel produserer en maskin som presser innhøstet dyrefôr som mais og finsnittet gress i rundballer.

– I 2019 hadde selskapet en vekst på hele 60 prosent. Eksporten av fôrpressene er på om lag 200 millioner kroner. Så mye som 99 prosent av pressene blir eksportert, sier Klepp imponert.

Levende norsk landbruk er en årsak til suksess

Fagsjefen mener det velorganiserte og levende landbruket i Norge har vært en forutsetning for at disse selskapene har kommet så langt.´

– I Norge er det kort vei fra forskning, rådgiverne og bøndene. Det har vært helt avgjørende, sier Klepp.

Han påpeker at det er ikke tilfeldig at ingen av de nye selskapene har kontorer i Oslo.

– Teknologiselskapene er etablert på utfordringer som de norske bøndene har. Og bøndene holder ikke til i byen, men i distriktene, sier han.

Les mer: Bioøkonomien er viktig for distriktene

Norge trenger industriarbeidsplasser og grønn landbruksteknologi kan være svaret på det

Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke har nylig overlevert et forslag om en satsing på utvikling av ny, norsk landbruksteknologi.

– Ikke bare vil utvikling av landbruksteknologi kunne øke verdiskapingen i Norge, men vil også kunne tilføye sårt tiltrengte industriarbeidsplasser i Norge. Forslaget er derfor en gavepakke til politikere som ønsker seg en fortgang på den grønne omstillinga av Norge – også i distriktene, avslutter han.