Teknologi

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 26.11.2019

Robotisering krever kompetente industriarbeidere

I dag er det mye manuelt arbeid i norsk matindustri. Maten du kjøper i butikken har blitt foredlet, pakket og skjært av et menneske. Foto: Egers/ Nortura

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 26.11.2019

Robotisering og automatisering er på full fart inn i norsk matindustri. - Høyt lønnsnivå i norske bedrifter bidrar til rask teknologiutvikling. Det stiller høye krav til kompetanse og etterutdanning, sier politisk rådgiver i Norsk Næring- og Nytelsesmiddelarbeidsforbund, Lars Iver Wiig.

– Generelt så er vi godt vant med robotene i matindustrien, sier Lars Iver Wiig.

Norsk Næring- og Nytelsesmiddelarbeidsforbund (NNN) organiserer 28 000 arbeidere innen produksjons-, vedlikeholds- og transportansatte i matindustrien. Det gjør matindustrien til landets største fastlandsindustri.

Les mer: Intelligente roboter inntar slaktelinja i norsk matindustri

Roboter kan ta over belastende arbeidsoppgaver

Allerede på 1980-tallet kom den første runden med automatisering i norsk matindustri da pakkingen av varer på paller ble automatisert.

– Resultatet ble færre arbeidsplasser, men vi fikk bort de uønskede arbeidsoppgavene som var tunge og ensidige. Arbeidsmiljøet ble bedre og sykefraværet gikk ned, sier Wiig.

Les mer: Flere roboter i sving hos Nortura

Høyt lønnsnivå fører til mer automatisering

Ekspertene spår nå at flere av arbeidsoppgavene i matindustrien blir automatisert når robotene blir utstyrt med kunstig intelligens og kan utføre oppgaver sammen med mennesker.

I store deler av matindustrien foregår fremdeles mye av foredlingen av mennesker. Wiig mener det høye lønnsnivået i Norge gjør at flere aktører trolig vil investere i mer avanserte systemer.

– Vi ser at det norske lønnsnivået gjør at bedrifter i matindustrien må benytte all arbeidsinnsats på en effektiv måte. Det fører til at det investeres og utvikles teknologi og automatisering, sier han.

Automatisering kan gi mindre matsvinn og redusere uønskede oppgaver. Foto: Julie Lillesæter

Bruk av roboter krever kompetente industriarbeidere

For industriarbeiderne betyr automatisering at mange må oppdatere kompetansen sin.

– Utviklingen har jo fortsatt og vi ser at våre medlemmer må tilegne seg mer kompetanse for å takle nye arbeidsoppgaver i en industrigren som i økende grad benytter teknologi for å bli mere effektive, sier Wiig.

NHO Mat og Drikke, Sjømat Norge og NNN har derfor gått sammen om et 2-årig kompetanseprosjekt i mat- og sjømatindustrien – Matindustrien 4.0

Den digitale kompetansen skal styrkes

Bedriftene som er med i prosjektet skal gjennom samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og de ansatte finne egnede virkemidler og metoder for å tilegne seg kunnskap om å ta i bruk digitalisering og automatisering i sin bedrift.

– Prosjektet skal være med å utvikle en digital plattform for nettverksbygging og erfarings- og kompetanseutvikling i matindustrien i Norge, forklarer Wiig.

I tillegg har prosjektet inngått et samarbeid med Fagskolen i Østfold for å utvikle og utprøve en fagskoleutdanning i digital kompetanse for operatører i den blå og grønne matindustrien.

Automatisk produksjon i Norge er konkurransedyktig mot utlandet

Wiig mener automatiseringen kan bety flere muligheter for norsk matindustri.

– Vi får innspill fra våre tillitsvalgte at de ser muligheter til å ta tilbake produksjoner som allerede er flagget ut. Noe av grunnlaget for å ta tilbake produksjon er sterk automatisering og kompetent arbeidskraft, avslutter han.