Bioøkonomi

Bioøkonomi er produksjon og foredling basert på fornybare biologiske ressurser som skog, jord, husdyr og planter til mat, energi, produkter og materialer.

Les mer om Bioøkonomi

Skogen – en underutnyttet ressurs

Det finnes 10,8 milliarder trær i Norge. Ny teknologi gjør at vi kan utnytte tre på en helt andre måter enn tidligere. Alt som lages av olje kan i prinsippet lages av tre. Mulighetene synes å være uendelige!

Norsk landbruk bruker hele dyret!

Det finnes ikke avfall i norsk landbruk. – Alt kan brukes til noe fornuftig og kan skape verdier. For oss handler det om økonomi, etikk og stå for en så bærekraftig produksjon som mulig, sier administrerende direktør i Nortura, Arne…