Internasjonalt

Norge er et lite land i nord som ikke kan produsere all maten sin selv. Vår handel med mat er regulert med toll og gjennom internasjonale rammeverk som EØS og WTO-avtalene.

Les mer om Internasjonalt