Internasjonalt

Norge er et lite land i nord som ikke kan produsere all maten sin selv. Vår handel med mat er regulert med toll og gjennom internasjonale rammeverk som EØS og WTO-avtalene.

Les mer om Internasjonalt

Vet vi egentlig konsekvensene av frihandelsavtalene?

Norge skal i løpet av de neste årene delta i forhandlinger av en rekke frihandelsavtaler som også omfatter handel med jordbruksprodukter. – Jeg etterlyser en helhetlig debatt om konsekvensene av frihandelsavtalene, sier fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke, Arne…