Samvirke

Samvirkene er landbrukets svar på el-bilen: bra for forbrukeren, bra for alle andre også.

Les mer om Samvirke

Honningprodusentene står sterkere sammen i samvirke

Det er økt interesse for birøkt og Honningcentralen har fått mange nye innmeldinger av folk som ønsker å drive med honningproduksjon. – Det har blitt flere som leverer honningen sin til Honningcentralen. Vårt samvirke sikrer en forutsigbar pris og samlet…

Felleskjøpetbonde

Samvirke sørger for lønnsomhet for bonden

– Jeg ønsker å være med på å påvirke hvordan selskapet skal utvikle seg. Medlemskapet vil da oppleves som et viktig bidrag i bondens økonomi, sier Anne Skuterud, styreleder i Felleskjøpet Agri og kornprodusent på Eikeberg gård.

Derfor ønsker bøndene å styre sin egen industri

Bønder i Norge samarbeider om foredling og salg av varene sine gjennom samvirke. Hvis mange små, stedbundne råvareprodusenter med samme vare skulle markedsført disse hver for seg, så ville muligheten for å oppnå en rimelig og forutsigbar pris vært begrenset.