Samvirke

Samvirkene er landbrukets svar på el-bilen: bra for forbrukeren, bra for alle andre også.

Les mer om Samvirke
Felleskjøpetbonde

Samvirke sørger for lønnsomhet for bonden

– Jeg ønsker å være med på å påvirke hvordan selskapet skal utvikle seg. Medlemskapet vil da oppleves som et viktig bidrag i bondens økonomi, sier Anne Skuterud, styreleder i Felleskjøpet Agri og kornprodusent på Eikeberg gård.

Derfor ønsker bøndene å styre sin egen industri

Bønder i Norge samarbeider om foredling og salg av varene sine gjennom samvirke. Hvis mange små, stedbundne råvareprodusenter med samme vare skulle markedsført disse hver for seg, så ville muligheten for å oppnå en rimelig og forutsigbar pris vært begrenset.

Avl på speed

Norsk husdyravl er som kjent best i verden, men hvordan skal de norske avlsbedriftene opprettholde fortrinnet til resten av verden i fremtiden med stadig nye fremskritt innen bio- og genteknologi? Nå står en ny bioteknologi på trappene som blir kalt…

Er vi klare for fremtidens matproduksjon?

Det er vanskelig å spå fremtiden, men to ting som definitivt kommer til å påvirke matproduksjonen i Norge i den nærmeste fremtid er Regjeringens jordbruksmelding og ny teknologi. Derfor kommer Norsk landbrukssamvirkes årskonferanse, Mat og landbruk 2017, til å handle…