Tenk nytt, foran utviklingen og utenfor boksen!

Hva kan vi lære av danskene når det gjelder å ta vare på maten, og å tenke grønt? En hel del ser det ut til. Ikke bare er de best i verden på å redusere matavfallet. De engasjerer også folket til å dele ideer om en grønnere produksjon. Sist ut er Carlsberg med kampanjen Cheers to green ideas.

 • Ja til flere skitne hender!

  - Hvorfor er det blitt slik at vi i dag nærmest føler skam av å bli møkkete på fingrene, spør Nils Asle Dolmseth på Landbruksbloggen. Han etterlyser mer tilrettelegging for de som ønsker en yrkesfaglig utdannelse istedet for høyere utdanning.

 • Tre tapte år – norsk matproduksjon ønsker grønt skifte

   – Regjeringen har hatt tre sjanser til å utvikle en teknologidrevet fastlandsindustri, men fremstår som uinteressert, sier Ola Hedstein, administrerende direktør i Norsk Landbukssamvirke.

 • Kan private selskaper redde klimaet?

  Bruken av soya i norsk husdyrfôr blir kritisert av miljøvernorganisasjonene. Samtidig er Norge en viktig pådriver for at produksjonen blir mer bærerkaftig: både gjennom offentlige midler for å hindre avskoging, og gjennom markedet der norske aktører jobber for en stadig mer bærekraftig produksjon, skriver John Arne Ulvan på Landbruksbloggen.

 • Gammeldags globaliseringsmelding

  Regjeringens globaliseringsmelding er et rungende ja til flere internasjonale avtaler og økt handel mellom land. Dessverre er den også kortsiktig og gammeldags, hvor lav pris på varer og tjenester er eneste rådende prinsipp. Når klima, helse, kosthold og dyrevelferd skyves nedover prioriteringslisten får det store konsekvenser for matvaresektoren.

Les flere artikler