Samvirke er bondens viktigste redskap

Det reises til stadighet spørsmål om det er hensiktsmessig at bønder gjennom sine samvirkeforetak eier egen industri. Et forhold er likevel helt grunnleggende. Samvirkeforetakene har som formål å sikre avsetning av medlemmenes produkter til en best mulig pris. 

Les flere artikler