Landet treng ein heilt ny landbrukspolitikk

Professor Dag Jørund Lønning skriver på landbruksbloggen at vi trenger en helt ny landbrukspolitikk! 

 • Årlig omdisponeres over 5 500 dekar med matjord i Norge

  Matjorda vår står under konstant press for nedbygging til veier, jernbane, næringstomter og husbygging.

 • Hva er en landbruksstudent uten landbruket?

  Landbruksblogger Kirsti Winnberg studerer husdyrvitenskap på NMBU og minner oss på at landbruksstudier handler ikke om å studere noe som kan produseres på et samlebånd i løpet av en dag. Vi studerer lys levende dyr, planter og biologiske systemer som vi må ivaretas i all sitt fantastiske mangfold. 

 • Voldsom økning i bruk av landbrukssubsidier globalt

  Kina, India og andre mat-giganter har bidratt til at subsidiene til landbruk globalt har økt voldsomt de senere år. Vil denne trenden snu? Lite tyder på det, skriver artikkelforfatter Arne Ivar Sletnes 

 • Klimaballen har for alvor begynt å rulle

  Landbruksblogger Bjørn Malm skriver denne uka at det er grunn til å være optimist for nullutspillsamfunnet men det betyr at alle må ta ansvar for sine utslipp! 

Les flere artikler