Foods of Norway skal erstatte soya fra Brasil

Endelig er det klart: «Foods of Norway» blir en realitet! Dette forskningsprosjektet kan om få år gjøre oss uavhengig av import av fôrråvarer, som soya fra Brasil. Det er en gledelig nyhet for alle som er glad i både norsk og internasjonalt landbruk.

 • Transatlantisk kjærlighet kan stagge norsk matproduksjon

  "Tiden er overmoden for målrettede tiltak som styrker konkurransekraften i norsk matindustri og i verdikjeden for mat. Våre medlemsbedrifter er allerede i full gang med den jobben, men regjeringen må også på banen," skriver Arne Ivar Sletnes, fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke, i Nationen.

 • Statsbudsjettet: Full seier for trygg, bærekraftig og lønnsom matproduksjon

  KrF og Venstre sikret økte bevilgninger til mat- og landbruksforskning i budsjettavtalen med regjeringen. Landbruksforskning er avgjørende for å sikre matindustriens fremste oppgave: å produsere trygg og etterspurt mat til det norske folk.

 • Den norske bonden er i skvis

  Den norske bonden er i skvis. Landbruksministeren vil ha større einingar og auka produksjon. Klima og miljøsektoren vil ha færre dyr og mindre intensivt landbruk. Friluftsfolket vil ha tilgang til landbrukslandskapet og forventar turstiar og gode grinder. Samtundes skal bonden ta vare på gamle rydningsrøyser og freda byggverk. 

 • Kart som verktøy i klimakampen

  "Flommen på Vestlandet har vist oss hvor sårbare vi er i møte med ekstremvær. Stortinget må sette samfunnssikkerhet høyere på dagsorden og bevilge friske midler til terrengkart som gjør fremtidige flommer enklere å takle," skrev Åge Klepp, Norsk landbrukssamvirke, og Svein Guldal, Bondelaget, i Nationen 14. november.

Les flere artikler