Landbrukspolitisk kortslutning i Stortinget

Partiene på stortinget er samstemte i målet om å øke norsk matproduksjon. Stortinget ønsker samtidig økt matimport. Hvor skal vi da gjøre av den norskproduserte maten?

 • Samvirke er bondens viktigste redskap

  Det reises til stadighet spørsmål om det er hensiktsmessig at bønder gjennom sine samvirkeforetak eier egen industri. Et forhold er likevel helt grunnleggende. Samvirkeforetakene har som formål å sikre avsetning av medlemmenes produkter til en best mulig pris. 

 • GoBIO kobler gründere og bedrifter for smarte løsninger i landbruket

  Administerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein, tror Norge kan bli verdensledende gjennom å utnytte store datamengder og sensorteknologi bedre.

 • - Landbruket skal være løsningsmotor for Norsk omstilling

  Årsmøtet i Norsk Landbrukssamvirke fulgte innstillingen til valgkomiteen og valgte Trond Reierstad som ny styreleder i Norsk Landbrukssamvirke.

 • Matsikkerheten står på spill hvis USA får det som de vil

  - Mye står på spill når det gjelder matsikkerhet, dyrevelferd og miljø. På disse områdene står USA langt unna oss i Europa, sier fagsjef i Norsk landbrukssamvirke Arne Ivar Sletnes om lekkasjene fra TTIP-forhandlingene. I følge tyske medier prøver USA å presse EU til å fjerne regler som beskytter miljøet og forbrukernes helse.

Les flere artikler