God beiting er mye arbeid, men det er verdt det!

Jeg er overbevist om at god beiting gir bedre dyrehelse, bedre melk og kjøtt hos dyrene mine. I tillegg gir det en god følelse å slippe inn fornøyde kyr på ettermiddagen, skriver Lise Kaldahl Skreddernes på Landbruksbloggen. Hun frykter at vi ofrer dyrevelferden i jaget etter priseffektiv matproduksjon.

 • TINE best likt

  Forbrukerne har talt. Meierisamvirket TINE er best likt av alle store norske bedrifter.

 • Høysesong for Norges nasjonalrett!

  Det er høysesong for Norges nasjonalrett! I løpet av høsten henter Nortura drøyt 600 000 lam inn fra beite. Nå blir det fårikål middager over det ganske land.

 • Beitekrav og country

  Beitekravet handlar om dyrevelferd. Noreg er, saman med Sverige og Sveits, leiande i verda på høge standarar- og strengt regelverket for å sikre god dyrevelferd. Er dette noko som òg skal vere vegen framover, eller skal norsk jordbruk senkast ned til nivået til omverda, spør vekas Landbruksbloggar, Torbjørn Tufte.

 • Hvor sårbare er vi som nasjon?

  Landbruket og Forsvaret deler en bekymring for Norges fremtidige matforsyning. I går møttes ulike aktører til debatt om matsikkerhet. Den viste at vi mangler et objektivt utgangspunkt. Hvor sårbare er vi som nasjon? Norge trenger en sårbarhetsanalyse for å få en felles forståelse for konsekvensene av klimaendringer og konflikter for norsk matforsyning, mener Norsk Landbrukssamvirke.

Les flere artikler