EU gjenskaper 1930-årenes krise - følger Norge etter?

EU sliter med økende forskjeller, fallende lønninger og et presset jordbruk. Utsiktene er dystre og til tross for det, avvikler de i fellesskap mange av de regulering som har gitt et nogenlunde balansert arbeids- og råvaremarked. Ideologien lar seg tilsynelatende ikke affisere av virkeligheten, skriver Christian Anton Smedshaug på Landbruksbloggen.

 • Sjakkmatt utan bonden

  Noreg kan bli sjakkmatt av bondemangel, skriv Reidar Almås på Landbruksbloggen. Han hevdar at landbrukspolitikk er den minste drivaren på reduksjonen av norske gardar. Viktigast er dei økonomiske konjunkturane og inntektsnivået i andre næringar.

 • Skog22 – en oppskrift for nye arbeidsplasser og reduserte klimagassutslipp?

  I dag ble rapporten Skog22 lagt frem, en strategisk plan for skognæringen. Den viser at skognæringen har store muligheter i fremtiden. - Dersom politikerne følger opp med konkret og aktiv næringspolitikk, kan dette bli et grønt skifte i praksis, sier Ola Hedstein, administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke.

 • Høna som farmasøytisk fabrikk

  Visste du at det norske lakseeventyret opprinnelig stammer fra landbruket og at høna har potensiale til å være farmasøytisk fabrikk? Landbruket bobler over av innovasjonsiver.

 • Ikke farlig å spise kylling

  Norske forbrukere trenger ikke å være redde for å spise norskprodusert kylling. Risikoen for å bli smittet av resistente bakterier gjennom maten er liten, skriver Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet, Gudmund Holstad, admistrerende direktør Veterinærinstituttet og Harald Gjein, admistrerende direktør Mattilsynet.

Les flere artikler