Grovt brød - godt for både kropp og planet

Nordmenn er et brødfolk. Det bør vi fortsette å være, for grovt korn gir økt matvareberedskap, er godt for folkehelsa og gir mindre klimaavtrykk, skriver Lars Fredrik Stuve på Landbruksbloggen.   

 • Drømmer realiseres ikke uten risikokapital

  Etter femten års opptur er det blåmandag, og arbeidsledigheten stiger. Samtidig står landbruk, skog- og havnæring på terskelen til teknologisprang som kan skape nye arbeidsplasser og bidra til å løse klimakrisen, skriver Ola Hedstein, administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke.
   

 • Hvem er skyldig i at målene for norsk matproduksjon ikke nås?

  Det er en populær øvelse innad i jordbruket å skylde på politikerne for at målene for matproduksjonen ikke nås. Det ropes på mer forståelse, mer ansvar og mer penger fra Stortinget. I denne landbruksbloggen hevder Svenn Arne Lie at norsk matproduksjon går i feil retning, og at det er noe også bondeorganisasjonene har ansvaret for.

 • Vi fortsetter å produsere mat, folkens!

  Landbruksbloggeren Lise Thorsø Mohr har mye å glede seg over en vårdag i mai: Produktive kuer, TINEs melkebil, at første slåtten ser lovende ut, at jordbruksoppgjøret er i havn og over at rosene i hagen har overlevd vinteren. Men et par bekymringer har hun også.

 • Audmjukt møte med Noregs beste mjølkeprodusentar

  Kvart år deler TINE ut sølvtiner til dei beste mjølkeprodusentane i Noreg. Dei har levert mjølk av ypperste kvalitet samanhengande i 15 år, utan eit einaste feilskjer. I dagens Landbruksblogg skildrar Svein Førde sitt sterke møte med sølvtinevinnarane.

Les flere artikler