Du jobber mye mindre for maten enn du tror!

9 av 10 nordmenn tror de må jobbe 3 til 5 timer for å kunne kjøpe en ukes matforbruk. Realiteten er at en gjennomsnittsnordmann kun må jobbe 1 time og 25 minutter. Det viser ferske undersøkelser fra Norsk Landbrukssamvirke.

 • Samvirke kan skape en bærekraftig framtid

  Den første lørdagen i juli er FNs internasjonale samvirkedag. Årets tema er samvirkets evne og kraft til å handle for å skape en bærekraftig framtid. Temaet er knyttet opp mot FNs mål for bærekraftig økonomisk, sosial og miljømessig utvikling mot 2030.

 • Landbrukspolitisk kortslutning i Stortinget

  Partiene på stortinget er samstemte i målet om å øke norsk matproduksjon. Stortinget ønsker samtidig økt matimport. Hvor skal vi da gjøre av den norskproduserte maten?

 • Samvirke er bondens viktigste redskap

  Det reises til stadighet spørsmål om det er hensiktsmessig at bønder gjennom sine samvirkeforetak eier egen industri. Et forhold er likevel helt grunnleggende. Samvirkeforetakene har som formål å sikre avsetning av medlemmenes produkter til en best mulig pris. 

 • GoBIO kobler gründere og bedrifter for smarte løsninger i landbruket

  Administerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein, tror Norge kan bli verdensledende gjennom å utnytte store datamengder og sensorteknologi bedre.

Les flere artikler