Bioøkonomikua

10 eksempler på bioøkonomi

Bioøkonomi er produksjon og foredling basert på fornybare biologiske ressurser som skog, jord, husdyr og planter til mat, energi, produkter og materialer. Her er 10 eksempler:

Bio-waste for composted earth.

Det finnes ikke avfall i norsk landbruk

Frem mot 2050 forventes det en knapphet på ressurser som vi i dag tar for gitt. Materialer, og råstoff som brukes i dagens industri kan bli mangelvare. Men potensialet innen verdiskaping av avfall fra landbruket er stort.

Norsk fenalår gjør suksess i Paris

Norske nisjeprodukter etablerer seg og gjør det godt i Europa. Et eksempel er produsentsammenslutningen Fenalår fra Norge som har solgt fenalår til kresne franskmenn siden 2014. Nå satser de videre med nytt design og nye markeder.