Den norske klimagrisen

Den norske slaktegrisen bruker i dag 80 kilo mindre fôr på å nå slaktevekt enn den gjorde for 50 år siden. En mer fôreffektiv gris betyr en mer klimavennlig kjøttproduksjon.