Biff produsert på norsk gress er bærekraftig

I Norge produserer vi storfekjøtt med under halvparten av klimagassutslippene som andre land har. Likevel importerer vi 21% av det storfekjøttet vi spiser fra områder som har høyere utslipp og bruker mer antibiotika enn oss.