Avl på speed

Norsk husdyravl er som kjent best i verden, men hvordan skal de norske avlsbedriftene opprettholde fortrinnet til resten av verden i fremtiden med stadig nye fremskritt innen bio- og genteknologi? Nå står en ny bioteknologi på trappene som blir kalt…